Aanmelden kandidaten Sportverkiezing Dronten 2019

Vanaf 20 oktober 2019 kan je via het contactformulier dat op deze pagina komt te staan, sporters, coaches, teams en vrijwilligers aanmelden voor de Sportverkiezing van de gemeente Dronten 2019.

De jury zal vervolgens per categorie 3 sporters/coaches/teams nomineren en uit de genomineerden per categorie een winnaar/winnares bepalen; die worden op vrijdagavond 17 januari 2020 in de theaterzaal van De Meerpaal in Dronten bekendgemaakt en feestelijk gehuldigd. Ook alle Nederlandse, Europese en Wereldkampioenen uit de gemeente Dronten worden daar in het zonnetje gezet.

Los daarvan wordt elk jaar een oeuvreprijs toegekend aan een inwoner of een oud-inwoner (die dan wel gedurende meerdere jaren in de gemeente Dronten moet hebben gewoond of gesport) van de gemeente Dronten, die op de een of andere wijze een opvallende en positieve bijdrage heeft geleverd aan de sport in het algemeen en/of de sport in Dronten in het bijzonder. De eerste oeuvreprijs werd op 18 januari 2019 uitgereikt aan Olympische gouden medaillewinnares Annie Tukker-Borckink.

Er vinden nominaties plaats in de volgende categorieën:

  • sportcoach
  • sporttalent meisje
  • sporttalent jongen
  • jeugdsportploeg
  • sportvrouw
  • sportman
  • sportploeg
  • aangepast sporten man/vrouw/ploeg

Bij de sportvrijwilligers kiest de jury één vrijwilliger per dorpskern, die worden alledrie gehuldigd.

Let op: voor alle categorieën geldt dat de sporter op het moment dat de prestaties geleverd zijn, als inwoner van de gemeente Dronten ingeschreven moet hebben gestaan. 

Uitzondering: voor de sportcoach en -vrijwilliger geldt dat zij verbonden moeten zijn aan een sportvereniging die in de gemeente Dronten is gevestigd.