Stichting Sportpromotie Dronten

Het bestuur van de Stichting Sportpromotie Dronten bestaat uit de volgende personen:

 • Richard Balk
 • Shanna Brizic
 • Aisha Heemskerk
 • Sandra Heemskerk (vz)
 • Mart Muller

De jury, die door het stichtingsbestuur wordt geïnstalleerd en bij de jurering te werk gaat conform het door het stichtingsbestuur opgestelde reglement*, bestaat uit de volgende personen:

 • Richard Bender
 • Sandra Heemskerk (vz)
 • Gert Naber
 • Erik Raterink
 • Rudi Tuijn
 • Annie Tukker-Borckink

*Transparant & duidelijk: het reglement wordt op dit moment geactualiseerd, zodra de definitieve versie ervan is vastgesteld, zal die op deze website te zien zijn. Dan zal ook worden beschreven welke werkwijze de jury toepast om tot haar oordeel te komen.